Nefunguje SSH klíč na Ubuntu (16.04)

Mám vygenerované klíče, ale vzdálený server se mě ptá na heslo. Debug ssh -v user@server … sign_and_send_pubkey: signing failed: agent refused operation Výborně, o tom už se dá najít něco konkrétního. Obecně je potřeba mít správně nastavená práva tzn. 700 na svůj home a 600 na veškerý obsah .ssh včetně toho folderu samotného chmod 700 ~/ Read More …

Vždy aktuální CSS stylesheet WordPress

Potřebujeme drobné úpravy ve stylech, to se občas stává. Co je ale větší bolest – někteří nevidí nové styly, ale ty staré. Nemůžete všem poradit, aby stiskli Ctrl+Shift+R nebo Ctrl+F5. Jak to tedy ve WordPressu udělat, abych posílal aktuální stylesheet, ale zároveň úplně neobcházel cachovací systémy. Určitě to nechci dělat ručně, úplně náhodný parametr se Read More …

MediaWiki instalace a setup

Docker stack od pastakhov… git clone https://github.com/pastakhov/compose-mediawiki-ubuntu.git cd compose-mediawiki-ubuntu docker-compose up -d Konfigurace po instalaci Přesměrování na localhost:8080 localhost:8080 je základní nastavení najděte $wgServer (cca. ř. 32) a změňte v /var/www/html/w/LocalSettings.php $wgServer = „//example.com“; $wgCanonicalServer = ‚https://example.com‘; $wgEnableCanonicalServerLink = true; Připojení k databázi Nastavit silné heslo pro připojení k databázi $wgDBpassword = „Sthing.sTr0n.end.Unpr3d1ct4bl3“; Skin – bootstrap http://borkweb.github.io/bootstrap-mediawiki/  

Linux nemo (gtk3.0) bookmarks

Ve svém home adresáři /home/user v podsložce .config mám symlink ve stylu .config/gtk-3.0 => /home/user/Dropbox/home/.config/gtk-3.0 To mi zajišťuje backup všech bookmarků v Nemo file manageru pro případ selhání systému nebo reinstalace. Stejně tak mám nasymlinkované do Dropbox folderu .bashrc .bash_aliases (.aliases)

Docker na serveru bez přímého přístupu do internetu

Install docker compose Na cílovém serveru echo „curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/1.17.0/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` -o /usr/local/bin/docker-compose“ na jiném serveru curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/1.17.0/docker-compose-Linux-x86_64 -o /tmp/docker-compose rsync nebo scp user@localhost $ scp /tmp/docker-compose user@target-server:/tmp user@localhost $ ssh user@target-server user@target-server $ sudo mv /tmp/docker-compose /usr/local/bin user@target-server $ sudo chmod 755 /usr/local/bin/docker-compose user@target-server $ docker-compose -v docker-compose version 1.17.0, build ac53b73 Read More …